Informace od výrobců fotovoltaických (solárních) panelů o jejich naprosto bezúdržbovém provozu nejsou tak zcela pravdivé. Jako příklad uvedeme analýzu od společnosti Google, která zkoumala své vlastní fotovoltaické (solární) panely. V rámci této analýzy byly zkoumány poklesy přísunu energie a pomocí selektivních testů – jednotlivé částí jejích fotovoltaické (solární) elektrárny ošetřovali různým způsobem – se dospěli k závěru, že fotovoltaické (solární) panely je potřeba čistit.

Vysoká investice vyžaduje maximální péči. Tak zní rada pro společnosti a lidi, kteří zainvestovali v době solárního „boomu“ do fotovoltaických (solárních) elektráren. Pokud chtějí, aby se jim investice vrátila co nejrychleji, je nutné udržovat funkční plochu panelů čistou. I proto je všude na „západě“ běžné, že se čištění panelů provádí minimálně 2-krát do roka.

Existují studie, kdy už po jednom roce bez údržby ztrácí panel kvůli nečistotám až 12 % svého výkonu. Nestačí, že panely jsou nakloněny a omývá je déšť. Ve městech za znečištění panelů může všudypřítomný prach a kyselé deště, na pláních se pak spojuje jak prach, tak pyl rostlin a výkaly ptactva. A navíc například fotovoltaické (solární) panely osazené v hliníkovém rámu se po určité době začnou zanášet samotnými chemikáliemi, které unikají z rámu panelů.

Frekvence mytí panelů se odvíjí od sklonu instalace a typu panelů a podle toho se volí četnost a technologie samotného čištění. Frekvence čištění také velmi závisí na umístění zařízení a klimatických podmínkách v regionu.

V zemědělských oblastech kvůli spadu pylu z rostlin je potřeba čistit fotovoltaické (solární) panely alespoň 2x ročně. Fotovoltaické ( solární) panely, které jsou umístěné v oblastech s velkým výskytem ptactva nebo u dopravních zařízení, je nezbytně nutno čistit častěji.

V městských oblastech by čištění fotovoltaických (solárních) panelů dvakrát do roka mělo být dostačující. U zařízení v průmyslových oblastech a v oblastech s velkým stupněm znečištění ovzduší, je třeba monitorovat stav panelů a provádět  čištění dle potřeby.

hot-spot“, Stav kdy dochází k nerovnoměrnému přehřívaní jednotlivých buněk modulu a tím způsobenému snížení výkonu“ a při dlouhodobém ponechání nečistot i k postupné znehodnocení celého panelu.

Čištění panelů se určitě doporučuje v případě, že by znečištění ohrožovalo funkčnost a životnost panelů, tj. mohlo by vést k tvorbě hot-spotů. Tvorba hot-spotů hrozí zejména při výskytu lokálních skvrn na panelech, které jsou způsobeny například ptačími exkrementy či listím, jenž zůstanou dlouhodobě přilepeny na skle.

Dalším nebezpečím je tvorba mechu u rámových FV modulů vlivem nízkého sklonu a usazování „prachového blatíčka“  za rámem okraje FV modulů, který může zasahovat do aktivní části modulu. Vyšší riziko znečištění je v blízkosti některých stromů, typicky břízy nebo lípy: jejich pyl se nalepuje na panely a usnadňuje usazování prachu, chmýří a jiných nečistot poletujících vzduchem.

„Se silně znečištěnými elektrárnami se setkáváme zejména v blízkosti zemědělských a chovatelských staveb, které jsou doslova „megaproducenty“ polétavého prachu. Vyšší riziko znečištění je také podél vysoce frekventovaných silnic. Zejména v  podzimních měsících zde dochází k víření vodní mlhy z rychle projíždějících aut, přičemž unášené nečistoty vzdušným proudem pokrývají celé okolí.

Fotovoltaické ( solární) panely se dají omýt několika způsoby.

Mop a stěrka
malá účinnost mytí a nebezpečí poškrábání skel od hrubých nečistot

Tlakovou vodou (wapkou)
malá účinnost mytí a nebezpečí poškození těsnosti v místech rámů

Technologií PURAQLEEN
speciálně vyvinuto na čištění a mytí fotovoltaických ( solárních) panelů

 

Pomocí unikátního systému PURAQLEEN dokážeme panely a kovové díly nejen omýt. Díky použití speciálních kartáčů a demineralizované vody šetrně odstraníme pevnou špínu, zaschlý trus od ptactva či hmyzu, mechy, lišejníky nebo pylové nánosy. Povrch je po zaschnutí bez skvrn (také snižují výkon panelů) a antistaticky ošetřený, méně náchylný pro usazování dalších nečistot.

K dokonalému vyčištění solárních panelů stačí malý manipulační prostor. Výhodou je nezávislost procesu na zdroji vody a elektřiny, systém pracuje s vlastním zásobníkem vody i zdrojem elektřiny. Celá realizace čištění probíhá také díky použití nastavitelných tyčí velmi rychle a efektivně.